Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek- GreenPatika.hu webáruház 

Kedves Vásárlónk!

Üdvözöljük az GreenPatika.hu online áruházában, itt egyszerűen, gyorsan és a legkedvezőbb

áron rendelhet vitaminokat, gyógynövényeket és más készítményeket. Amennyiben

információs oldalunkon nem talált minden kérdésére kielégítő választ, keresse

Ügyfélszolgálatunkat.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus

formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási

folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken

rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://greenpatika.hu ) és aldomainjein történő jogviszonyokra

terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://greenpatika.hu és

letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: 

 

1. Szolgáltató adatai:

Név: Green Patika Kft

Székhely: 1156 Budapest Páskomliget utca 16.

Cégjegyzékszám: 01093858-8-6

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 29295982-2-42

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11711003-21476741-00000000

E-mail cím: info@greenpatika.hu

Kérjük , email elérhetőségünket használják kapcsolatfelvétel céljából!

 

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a

vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.

rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező

rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2019 évtől hatályos és visszavonásig

hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a

módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása,

jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat

a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon

közzéteszi - mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt

felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a

weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan

érvényes.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete

és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének

tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely

részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a

Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös

tekintettel a http://greenpatika.hu  domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a

Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az

internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató

adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack),

forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön

engedélyt ad.

2.5. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele

nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve

keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni,

abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

2.6. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a

Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a

vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás

és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

3. Vásárlás

Webshopunk papír alapú számlázásról elektronikus számlázásra váltott.
Az e-számlát nem kell kinyomtatni és postázni sem. Az e-számlát sem a küldőnek, sem a vevőnek nem kell kinyomtatnia, elég azt a számítógépen tárolni.
Ha másként nem rendelkeznek, akkor a bizonylatot 5 évig meg kell őrizni.
Az elektronikus számlázás miatt, a rendelés folyamán, mindenképpen szükség van egy valós emailcím megadására, mind telefonos, mind webes rendelés esetén!

3.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a

weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az

adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során

megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő

elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben

Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért

semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a

jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak

felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. Megvásárolható termékek szolgáltatások köre

4.1. A http://greenpatika.hu  webboltban étrend-kiegészítők, vitaminok, bőrápolók,

kozmetikumok széles választékát találják az érdeklődők.

4.2. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre

vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt

áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség

nem kerül felszámításra.

4.3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a

termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek

eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja

Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház

felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert,

általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba

miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a

terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást,

amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek

minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy

szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban

történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a fogyasztókat, hogy a feltűnő

értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.

4.6. A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll

fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal

észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön

létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben,

azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat,

abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből

jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt

megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

5. Rendelés menete

Webshopunk papír alapú számlázásról elektronikus számlázásra váltott.
Az e-számlát nem kell kinyomtatni és postázni sem. Az e-számlát sem a küldőnek, sem a vevőnek nem kell kinyomtatnia, elég azt a számítógépen tárolni.
Ha másként nem rendelkeznek, akkor a bizonylatot 5 évig meg kell őrizni.
Az elektronikus számlázás miatt, a rendelés folyamán, mindenképpen szükség van egy valós emailcím megadására, mind telefonos, mind webes rendelés esetén!

5.1. A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő

megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Felhasználó regisztráció nélkül is,

bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor

megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a

„tovább válogatok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a

megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a

kosár tartalmát.

5.5. A rendelést a „tovább a pénztárhoz” gombra kattintva folytathatja

5.6. Felhasználó megadja elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám),majd,,tovább a

szállítási módokhoz” gombra kattintva folytathatja a rendelést

5.7. Szállítás

Felhasználó kiválasztja a szállítási módot, majd kitölti a szállításhoz szükséges

adatokat.

A Szolgáltató az alábbi átvételi kiszállítási lehetőségeket biztosítja felhasználó

számára:

FONTOS! Sajnos a futárcégek nem vállalják, hogy kötelező jelleggel telefonon értesítik

az ügyfeleket kézbesítés előtt, ezért ha a megrendelő kéri is a a webshoptól ezt, mi

nem tudjuk garantálni. Természetesen feltüntetjük a futárcég rendelő lapján és az

esetek nagy százalékában eleget tesznek a kérésnek.

1. Express One, vagy a GLS futárszolgálattal

A honlapon leadott rendelések kiszállítása a Express One vagy GLS futárszolgálattal

történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat

hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben

Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként

2. GLS Csomagpont (GLS futárszolgálattal együttműködve)

Amennyiben Ön a GLS Pontot választja rendeléskor,

akkor csomagját az Ön által a rendelés folyamatában kiválasztott átadási pontot

veheti át rendelést követő 2-3 munkanapon belül. A csomagot az átvételi ponton 5

napig őrzi a csomagpontot üzemeltető vállalkozás. A rendeléskor kiválasztáskor,

kérjük kattintson minden esetben a GLS Pont információs fülére, hogy

megismerhesse az átvételi pont nyitva tartását és a fizetési lehetőségeit. Az esetek

túlnyomó részében itt nem csak készpénzzel, de bankkártyával is fizethet.

 

Szállítási költségek

Szállítási díjak az ország területén az alábbi árakon:

Súlyhatár

 

 Bruttó fuvardíj

Express One  csomagküldő szolgálat 2kg-ig. 999 Ft

GLS csomagküldő szolgálat 2kg-ig. 1299 Ft

GLS csomagpont 2kg-ig. 1075 Ft

2 kilogramm feletti vásárlás esetén ügyfélszolgálatunk kapcsolatba lép a vásárlóval és

egyedi kalkulációt végez figyelembe véve a csomagszállító cég mindenkori, aktuális

díjszabását.

A futárszolgálatok elérhetőségei

GLS Futárszolgálat Kft. 
Házhoz szállítás: +36-29-88-6670 
GLS csomagpont: +36-29-88-6670 / 5-ös mellék
E-mail: info@gls-hungary.com | glscsomagpont@gls-hungary.com

Express One Hungary Kft
Házhoz szállítás: +36-1-8-777-404
E-mail:ertesites@expressone.hu 

5.8. Fizetés

Webshopunk papír alapú számlázásról elektronikus számlázásra váltott.
Az e-számlát nem kell kinyomtatni és postázni sem. Az e-számlát sem a küldőnek, sem a vevőnek nem kell kinyomtatnia, elég azt a számítógépen tárolni.
Ha másként nem rendelkeznek, akkor a bizonylatot 5 évig meg kell őrizni.
Az elektronikus számlázás miatt, a rendelés folyamán, mindenképpen szükség van egy valós emailcím megadására, mind telefonos, mind webes rendelés esetén!

Felhasználó kiválasztja a fizetési módot:

Bizonyos termékek nagyobb mennyiségű vásárlása esetén ,a cég jogában áll előre utalást kéri!
Ez lehetséges a barion rendszerén keresztül, és banki előreutalással is.

Fizetés utánvétellel:

Utánvételi díj: 400 forint

Amennyiben a honlapon megrendelt termék  az ExpressOne, vagy a

GLS futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a

megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben. Esetenként a környezet

megóvásának érdekében a budapesti címeket egyedülállóan a szolgáltató saját

alkalmazásában álló kerékpáros futárja szállítja ki.

Fizetés bankkártyával (Barion):

Barion:
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.


Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását,

illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató OTP Bank Nyrt. -nél vezetett

11711003-21476741 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a

megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti.

Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás

jóváírását követően jogosult.
 

5.9. Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben

talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Honlap

az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. Az „Adatok ellenőrzése” összesítő

felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen

az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa

választott fizetési és szállítási módot. Felhasználónak az ellenőrző felületen továbbá

lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához a Felhasználó ismeri és elfogadja a hatályos

ÁSZF-et. Az oldal alján található „Rendelés elküldése” gombra kattintást követően

pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés

sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére

küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a

megrendelés pontos részleteit. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés

számmal azonosítható. A megrendelést bármikor ki is nyomtathatja.

5.10. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az

áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve

módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt

követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

5.11. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján

minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet)

a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt

megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles

jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok

kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

5.12. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelem” gombra kattintva tudja

elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott

adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti

felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.13. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége

keletkezik.

5.14. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a

megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége

van az adatbeviteli hibák javítására akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése

a kosárból az „törlés” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy

rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék

törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím)

Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni

az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során

lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben

a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség

oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt

mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot.

Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az

„X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan

lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.15. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a

szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül

Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses

kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor

tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az

számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a

visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet

adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt

nem tud üzenetet fogadni.

5.16. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül,

automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely

visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció

során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés

azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek

felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő

végösszeget.E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat

elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és

Felhasználó között.Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem

nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött

rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.Ha Felhasználó rendelését már elküldte a

Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok

tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt

rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.A megrendelés elektronikus úton

megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi

V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá

tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács

2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.17. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán

automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre,

amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően

egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható

teljesítéséről.

 

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítése 

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés

feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés

leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül

feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton

visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 5 munkanapon belül.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a

Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

6.4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz

történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa

kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő

átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót

nem az eladó ajánlotta.

6.5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának

hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését

követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő

(Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

6.6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó

a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető

rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett

volna teljesíteni.

6.8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a

szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről

Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget

haladéktalanul visszatéríteni.

6.9. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

0 Ft-os ár,
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

6.10. FONTOS információk a szállítással , és reklamációkkal kapcsolatban

  • A futártól, minden esetben sértetlen csomagolást vegyen át!
  • Ha sérült a csomagolás, és ezáltal a csomagban küldött bármely termék is sérült, azt email formájában jelezze felénk.
  • Az emailben kérünk egy fotót a csomagolásról, és a csomagolásban lévő termékekről
  • A sérült termékért futárt küldünk, melynek visszaérkezése után indul a sértetlen terméket.
    (Ennek költsége a szolgáltatót terheli)

7. Elállás joga 

Visszaküldés mente:
1. Email formájában jelezze felénk elállási szándékát 
Terméket csak bontatlan csomagolásban tudunk visszavenni!!
2. Jóváhagyásunk után, küldje vissza részünkre a terméket
3. Amikor a termék visszaérkezett hozzánk, és megbizonyosodtunk róla, hogy a termék csomagolása bontatlan, a termék vételárát visszautaljuk

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a

fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.

(II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék

g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó

kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási

munkálatok elvégzése céljából;

h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver

példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a

csomagolást felbontotta;

i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések

kivételével;

j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés,

fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős

tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha

a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek

ki;

l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a

vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a

teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak

tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az

elállási jogát.

7.9. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét

követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról

való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a

Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező

fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez

kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag

Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való

elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14

napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

7.12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot

megküldenie 14 napon belül.

7.13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi,

vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a

fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha

a vállalkozás vállalta e költség viselését.

7.15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket,

amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő

szállítási mód választásából adódik.

7.16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az

áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy

azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti

Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap

segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés

alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés

alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén

ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt

terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó

Szolgáltató részére.

7.18. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének

megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő

értékcsökkenésért felel.

7.19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.

(II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban

található elérhetőségeken.

7.22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő

Felhasználókat illeti meg.

7.23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája,

önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

7.24. Elállási jog gyakorlásának a menete:

7.24.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási

szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

7.24.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék

kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14

napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email

vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének

idejét veszi figyelembe.

7.24.3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére

késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14

napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14

napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14

napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru

visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

7.24.4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon

többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos

fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a

szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban

is gyakorolja elállási jogát.

7.24.5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő

időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből

vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab

kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Elállási nyilatkozat letölthető: Elállási nyilatkozat

 

8. Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a

szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem

teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában

ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a

kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára

tér el.

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet

kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott

igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez

képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem

kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos

leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve

mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott

kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban

Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint

a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk

a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn

túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének

a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket,

illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A

teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles

bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában

is megvolt.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági

vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy

kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban

szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától

számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát

elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával

szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése

esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége

alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,

ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem

volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a

kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a

gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

8.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles,

ha a felhasználó fogyasztónak minősül.

8.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére

történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak

megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja,vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (...) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

8.14. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,

hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy

ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a

termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül

megilletik.

8.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható

élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

8.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért,

amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott

igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a

termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8.17. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe

helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató

köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a

rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

9.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet

rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár

csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót

terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről

jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó

rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről

annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása

esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt

munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles

megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb

tizenöt napon belül elvégezze.

 

10. Vegyes rendelkezések 

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes

magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy

érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és

érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a

joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli

nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik

szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti

azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy

kikötés szigorú betartásához.

10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik,

karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a

felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató

viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó,

úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből

eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság

kizárólagosan illetékes.

10.6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában

nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó

állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő

feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy

letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi

szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión

belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

10.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy

letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással

és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a

2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv

módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302

RENDELET-nek.

 

11. Panaszkezelés rendje 

11.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a

megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak

mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban,

úgy panaszát a fenti

e-mail címen útján is közölheti.

11.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a

vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem

lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról

haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a

vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt

elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz

másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak

kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy

békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a

megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest

Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei:

http://jarasinfo.gov.hu

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

 Központi telefonszám: +36 1 459 4800

 Faxszám: +36 1 210 4677

A területileg illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségei:

Területi Főfelügyelőség neve: Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Területi Főfelügyelőség székhelyének postai címe: 1365 Budapest, Pf.: 270.

Területi Főfelügyelőség telefonszáma: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1

236-3956

Területi Főfelügyelőség e-mail címe: fogyved.pestmegye@pmkh.hu

11.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni,

melyek elérhetőségét itt találja:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

12. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő

előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a

hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá

Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell

alkalmazni.

 

13.Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár

teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül,

felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek

megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

14.Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és

korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a

felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba

észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

11. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett

árakat, nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon

történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra

érvényes. A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFÁ-t már tartalmazzák